Subscribe to The TurkEU Blog by Email

Wednesday, August 20, 2014

Seminarium: Turkey - opportunities and risks on the road ahead

Seminarium: Turkey - opportunities and risks on the road aheadI syfte att ge stöd åt svenska företags bedömningar om den turkiska marknaden och genom att belysa både utmaningar och de stora möjligheter som Turkiet erbjuder, anordnar Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet (SUITS) och Business Sweden ett gemensamt halvdagsseminarium i samarbete med Utrikesdepartementet.
Turkiets ekonomiska tillväxt och utveckling det senaste decenniet har rönt stor uppmärksamhet. Turkiet förhandlar om medlemskap i EU sedan 2005 och ingår i en tullunion med EU sedan 1996. Landet har vuxit till en ekonomisk motor i regionen och blivit alltmer intressant som investeringsmål och marknad för svenska företag. 2013 tecknade Sverige och Turkiet ett strategiskt partnerskapsavtal.
På senare tid har dock Turkiets sårbarhet blottats – både politiskt och ekonomiskt – och landet kritiserats för korruption och minskad pressfrihet. Turkiets vision om att vara den tionde största ekonomin i världen år 2023 fordrar omfattande strukturreformer.
Mycket har hänt både i Turkiet och dess närområde under de senaste åren. Det finns anledning att diskutera bland annat justerade handelspolitiska strategier och förväntningar, politisk riskbedömning, korruption samt stabiliteten i Turkiets grannskap.
Datum: Måndag 1 september
Tid: Kl 13.00-17.30 (registeringen startar kl 12.30)
Plats: Regeringskansliet (Näringsdepartementet), Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm, möteslokal Aulan
Deltagaravgift: 950 SEK
Språk: Engelska, frågor kan ställas på svenska 
Välkommen på en kvalificerad genomlysning av Turkiets aktuella politik och vad den betyder för bedömningarna om marknadsutveckling och affärsmöjligheter.
Business Sweden i samarbete med SUITS och Utrikesdepartementet.
- See more at: http://www.business-sweden.se/Om-oss/Seminarier-och-events/EventsSeminarier/Seminarium-Turkey---opportunities-and-risks-on-the-road-ahead/#sthash.trH10BXB.dpuf

Friday, January 17, 2014

SUITS Senior Scholar Murat Somer on the Kurdish Settlement Process (and other things)

Murat Somer, Senior Visiting Scholar at The Stockholm University Institute for Turkish Studies, has been busy lately. He has a new article in Foreign Policy magazine on current developments in Turkey and what the EU could do to move things in the right direction. Read it here.


Murat also has a forthcoming book on the Kurdish issue in Turkey, which addresses the challenge of reformulating "Turkishness" in the Turkish constitution, among other topics. Alas, the book will be in Turkish, but if you happen to be in Stockholm on the 28th of January you can come hear the author talk about his book and offer his analysis of the ongoing attempt to settle the conflict between the government and the PKK. See the flyer and link below.


Ping your podcast